SKOVBØRNEHAVEN TUNGEGÅRDEN

Renovering af tagkonstruktion og montering af nye zinktagrender og skotrender.
Arbejdet udført i tæt samarbejde med Beatræ A/S.